Adalet Divanı: Kamu çalışanlarına başörtüsü yasaklanabilir

Adalet Divanı: Kamu çalışanlarına başörtüsü yasaklanabilir

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), kamu kurumlarının çalışanlarına iş yerinde başörtüsü takmayı muhakkak şartlar altında yasaklayabileceğine hükmetti.

AB’nin en yüksek mahkemesi pozisyonundaki ABAD yargıçları, dini sembollere yönelik bu çeşit yasakların genel ve ayrım gözetmeksizin tüm idari çalışana uygulandığı ve “gerekli olanla sonlu olduğu sürece” ayrımcılık olmadığını belirttiler.

Dava süreci, Belçika’da Ans kenti belediyesinin çalışma yönetmeliğini değiştirerek, tarafsızlık unsurunu daha katı halde uygulama kararı alması üzerine başladı. Alınan karara nazaran, halkla teması olmayanlar da dahil olmak üzere tüm belediye çalışanlarının ideolojik yahut dini aidiyetlerini gösteren işaretler takması yasaklandı.

Belediye bu bağlamda, daire müdürü olarak çalışan bir çalışanına işyerinde başörtüsü takmasını yasakladı. Bunun üzerine inanç özgürlüğünün ihlal edildiğini öne süren belediye çalışanı durumu yargıya taşıdı.

Bundan bu türlü AB üyesi ülkeler ABAD kararı uyarınca kamu hizmetlerinin tarafsızlığını sağlama emeliyle gerekli görmeleri halinde işyerlerinde dini semboller taşınmasını yasaklayabilecek. Yasak başörtüsü takılmasını da kapsayabilecek.

Ancak mahkeme, kelam konusu önlemlerin “kesinlikle gerekli olanlarla” sonlu olması gerektiğine vurgu yaptı. Gereklilik konusunda ise ulusal mahkemelerin kararlarının temel alınabileceğine hükmedildi.

ABAD, son yıllarda özel şirketlerin çalışanlarına başörtüsü yasağı getirebileceklerine ait kararlar almıştı.

dpa,epd / TY,ET