Araştırma: Almanların beşte biri sağ popülist görüşe sahip

Araştırma: Almanların beşte biri sağ popülist görüşe sahip

Stuttgart Hohenheim Üniversitesi’nde Almanya’da sağ popülizm, komplo telaffuzları, demokrasiden memnuniyet ve siyasi kurumlara itimadın tahlil edildiği araştırmadan değişik sonuçlar elde edildi.

Dr. Frank Brettschneider liderliğindeki araştırma kümesinin elde ettiği sonuca nazaran Almanların dörtte biri ülke siyasetinin “gizli güçler” tarafından denetim edildiğine inanıyor. Beşte biri ise kitle bağlantı araçlarının halka “sistematik olarak palavra söylediğini” düşünüyor.

Forsa araştırma şirketi Temmuz 2023’te araştırma takımı ismine 4 bin 24 Alman vatandaşıyla görüştü.

“Sağ popülistler birebir anlatı ögelerini tekrar tekrar kullanıyor” diyen Dr. Frank Brettschneider, kelam konusu ögeleri şöyle sıralıyor:

“1. Tek tip bir ‘halk iradesi’ var. 2. Bu irade iç ve dış güçler tarafından bastırılıyor. 3. İç güçler ortasında siyasi seçkinler ve kitle irtibat araçları yer alıyor. 4. Dış güçler AB, globalleşme ve İslam merkezli olarak görülüyor.”

Sağ popülist dünya görüşünün halk ortasında ne ölçüde yaygın olduğunu belirlemek için iştirakçilerden ortalarında komplo teorileri de bulunan 22 farklı telaffuzun kıymetlendirilmesi istendi. İştirakçilerden bu tabirlere ne derece katılıp katılmadıklarını belirtmeleri istendi.

“Almanların beşte biri kapalı sağ popülist dünya görüşüne sahip”

Dr. Frank Brettschneider, bu anketten elde edilen sonuca nazaran göre iştirakçilerin yaklaşık beşte birinin “kapalı bir sağ popülist dünya görüşüne” sahip olduğunun ortaya çıktığını belirterek, “Almanların yüzde yedisinde çok güçlü derecede, yüzde on birinde ise güçlü derecede sağ popülizm eğilimi bulunuyor” dedi.

Almanya’nın doğusunda bu oranın (yüzde 23) batıya nazaran (yüzde17) daha yüksek olduğu belirlenirken, iştirakçilerin örgün eğitimi arttıkça, sağ popülist dünya görüşüne sahip olanların oranının da azaldığı tekrar araştırmadan çıkan bir sonuç.

Sağ popülist dünya görüşü 45 ila 59 yaş arasındakilerde en yüksek (yüzde 21) düzeyde bulunurken, 18 ila 29 yaş arasındakilerde ise en daha düşük (yüzde 11) düzeyde ölçüldü.

En büyük fark ise Yeşiller ve sağ popülist AfD partisi destekçileri ortasında görüldü. Buna nazaran AfD destekçilerinin yüzde 79’u sağ popülist bir dünya görüşüne sahip olduğunu belirtirken, Yeşiller partisi destekçilerin yalnızca yüzde biri sağ popülist dünya görüşüne sahip olduğun lisana getirdi.

Sağ popülistlerin en çok tercih ettiği parti AfDFotoğraf: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

“Gizli güçler”

Katılımcıların dörtte biri Almanya’da siyasetin “gizli güçler” tarafından denetim edildiğine inanıyor. “Siyasi kararlar üzerinde büyük tesiri olan bilinmeyen örgütler var” sözüne katılanların oranı yüzde 25. Bu kesim “Politikacılar ve öbür önderler yalnızca gerilerindeki güçlerin kuklasıdır” telaffuzuna katılıyor. Görüşüne başvurulanların yüzde 16’sı ise “Ülkemiz şu anda demokrasiden çok diktatörlüğe benziyor” görüşünü savunuyor.

Dörtte biri de iktidardakilerin “halkı kandırdığını” düşünüyor. AfD destekçilerinin yüzde 81’i bu görüşe katılıyor. Almanların yüzde 27’si “Hükümet halktan gerçekleri saklıyor” görüşünde. Ve Almanların yarısından fazlası siyasetçileri genel olarak soğuk buluyor.

Dr. Frank Brettschneider, “Sağ popülistler yalnızca partileri ve siyasetçileri kötülemekle kalmıyor, birebir vakitte kitle bağlantı araçlarını da karalıyorlar” diyor. Alman vatandaşlarının beşte biri ila dörtte biri kitle irtibat araçlarını manipülasyon yapmakla suçluyor. Yüzde 21’i ise “Almanya’da halka medya tarafından sistematik olarak palavra söylendiğini” düşünüyor. AfD destekçilerinin yüzde 85’i bu tabire katılıyor.

Alman vatandaşlarının yüzde 24’ü “Medya ve siyaset, halkın görüşlerini manipüle etmek için el ele çalışıyor” görüşünde. Yüzde 23’ü ise “Medya yalnızca yöneticilerin dikte ettiklerini aktarır” diyor.

Dr. Frank Brettschneider, klâsik kitle bağlantı araçlarına duyulan derin güvensizliğin Doğu Almanya’da Batı Almanya’ya kıyasla çok daha besbelli olduğunu belirtiyor.

Görüşlerine başvurulan iştirakçilerin dörtte biri federal seviyede demokrasinin işleyişinden şad değil. Bu sayı eyalet ve belediye seviyelerinde daha düşük ölçüldü. İştirakçilerin sağ popülist dünya görüşü ne kadar barizse, demokrasinin işleyişinden duyulan memnuniyetsizlik de o kadar artıyor.

Almanlar en çok bilime, yargıya ve polise güveniyor

Almanlar en çok bilime, polise ve mahkemelere güveniyor. Federal Hükümete, Avrupa Parlamentosuna ve siyasi partilere ise duyulan inanç daha az.

Dr. Frank Brettschneider, “Almanların yalnızca yüzde 13 ve 14’ü bilime ya da polise güvenmezken, yaklaşık yüzde 50’si siyasi partilere ya da federal hükümete güvenmiyor” diyor.

Araştırmadan çıkan öteki bir değişik sonuç ise bir kişinin dünya görüşü ne kadar sağ popülistse, devlet kurumlara olan güvensizliği de o derece artıyor.

DW/TY,BÖ