AYM Can Atalay'ın ikinci başvurusunu görüşecek

AYM Can Atalay’ın ikinci başvurusunu görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Kısım, Türkiye Personel Partisi’nin (TİP) Hatay milletvekili olarak seçilen Can Atalay hakkında AYM’nin verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması üzerine yapılan yeni başvuruyu 13 Aralık’ta görüşmek üzere gündemine aldı.

Atalay’ın avukatları, “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı, adil yargılanma hakkı ve kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının” ikinci kere ihlal edildiğinin tespiti ve bu ihlallerin ortadan kaldırılması talepleriyle AYM’ye tekrar başvurmuştu.

AYM, Seyahat Parkı Davası’nda hakkında 18 yıl mahpus cezası kararı verilen TİP’li vekil Can Atalay’ın ferdi hak ihlali başvurusunu 25 Ekim’de görüşmüş, Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine” oy çokluğu ile karar vermişti.

Yargıtay’ın AYM üyeleri hakkındaki hata duyurusu

AYM kararının dikkate alınarak Atalay’ın özgür bırakması istenen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesiise belgeyi Yargıtay’a göndermiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı mevzunun 3. Ceza Dairesi tarafından kıymetlendirilmesi gerektiği istikametinde mütalaa vermişti. Daire ise AYM’nin kararına uyulmamasına hükmedip Atalay hakkında ihlal kararı veren Yüksek Mahkeme üyeleri hakkında kabahat duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

AYM’nin birinci ihlal kararının 27 Ekim’de Resmî Gazete’de yayımlanan münasebetinde “Anayasa Mahkemesi’nce müracaatçı hakkında tespit edilen hak ihlallerinin sonlandırılmasına ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak; tekrar yargılamanın başlaması, mahkûmiyet kararının infazının durdurulması ve ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması, müracaatçının hükümlü statüsünün sona erdirilmesi, yine yargılamada durma kararı verilmesi işlerinin yerine getirilmesi zorunludur” deniliyor.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM üyeleri hakkındaki cürüm duyurusu başta Türkiye Barolar Birliği ve vilayet baroları olmak üzere yansılara neden oldu.

Avukatlar, Yargıtay’ı protesto şovları düzenlemiştiFotoğraf: REUTERS

Yargıtay’ın yansıları akabinde yaptığı açıklama

Gelen reaksiyonların akabinde Yargıtay Başkanlığı da “Anayasa Mahkemesi’nin, kişisel müracaat incelemelerinde vakit zaman anayasal ve yasal hudutları aşarak Yargıtay ve Danıştay uzman dairelerince geliştirilen yerleşik içtihatları zıt yüz edecek, hukuk sistemini kaosa sürükleyecek halde kararlar alması, kesin karar tesirini büsbütün devre dışı bırakılmasına neden olmaktadır… Bizatihi Anayasayı korumak gayesiyle kurulan Anayasa Mahkemesi, tartışmalara husus olan davada, anayasa koyucunun iradesini yok sayarak Anayasa’nın 83’üncü unsurundaki atıf nedeniyle somut olaya uygulanması gereken 14’üncü unsurunu fonksiyonsuz bırakmıştır” açıklamasını yaptı.

DW/HS,EC

DW Türkçe’ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?