AYM Genel Heyeti Atalay'ın başvurusunu görüşecek

AYM Genel Heyeti Atalay’ın başvurusunu görüşecek

Anayasa Mahkemesi Genel Heyeti, Seyahat davası kapsamında aldığı 18 yıl mahpus cezası katılaşan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın kişisel müracaat belgesini 12 Ekim Perşembe günü yapacağı toplantıda görüşme kararı aldı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde TİP’ten Hatay milletvekili seçilen Avukat Can Atalay, Yargıtay’a başvurarak yargılamada durma kararı verilmesini istemişti. Fakat Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bu talebi reddetmiş ve Atalay’ın 18 yıllık mahpus cezasını onamıştı. Kararda, 25 Nisan 2022’den beri cezaevinde olan Atalay’ın aldığı ceza olan “hükümeti devirmeye teşebbüse yardım etme” hatasının Anayasa’nın 14. Hususunda sayılan durumlara girdiği ve bu nedenle yasama dokunulmazlığından yararlanamayacağı savunuldu.

Anayasa Mahkemesi’nin daha evvel Ömer Faruk Gergerlioğlu lehine verdiği hak ihlali kararını eleştiren Yargıtay, AYM’nin tali nitelikteki ferdî müracaat yolu ile bir Anayasa kararını yürürlükten kaldıramayacağını yahut uygulanmasının olanaksız hale getiremeyeceğini öne sürdü.

Yargıtay tahliye etmedi

Kararda, AYM’nin yürürlükte olan Anayasa normunu temelden iptal etme yetkisinin bulunmadığı belirtilirken, Anayasa değişikliklerini yalnızca form bakımından inceleyerek denetleyebildiği ve yürürlükte bulunan Anayasa normunun uygulanmasını ferdî müracaat yoluyla ortadan kaldıracak yahut fonksiyonsuz hale getirecek halde bir karar vermesinin hukuken mümkün olmadığı savunuldu.

Bu süreçte Can Atalay’ın avukatları da AYM’ye kişisel müracaatta bulundu. Müracaatta milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan Atalay’ın yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği argüman edildi.

Hatay’dan Ankara’ya “Özgürlük Yürüyüşü”

To view this görüntü please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

AYM Genel Kurul’a sevk kararı

Bireysel başvuruyu görüşen 5 kişilik AYM İkinci Kısım Heyeti, belgeyi AYM Genel Konseyi’ne sevk etti. Bu durum, Can Atalay’ın belgesinin görüşülmesi sürecini uzatacak. Bu süreçte mutlaklaşan mahkûmiyet kararının TBMM Genel Şurası’nda okunması halinde Atalay’ın milletvekilliği düşecek.

AYM Genel Konseyi’nin Ömer Faruk Gergerlioğlu örneğinde olduğu üzere mümkün bir ihlal kararı vermesi durumunda ise Atalay’a yine milletvekilliği yolu açılabilir.