AYM'de Kararname ile açılan takımlar iptal edildi

AYM’de Kararname ile açılan takımlar iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yüksek Mahkemeye 20 raportör takımı açılmasına ait yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini Anayasa’ya muhalif bularak iptal etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 18 Ekim 2022’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kimi kurumlarda yeni takımlar açıldı. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesine de yeni 20 raportör takımı verildi.

CHP, mevzuyu Yüksek Mahkemeye taşıdı. Anayasa Mahkemesi, AYM’ye Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle raportör takımı verilmesini Anayasa’nın 104. Hususunun 17. fıkrasının birinci cümlesindeki “Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ait bahislerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir” düzenlemesine alışılmamış buldu.

Yargıyla ilgili kararnameye itiraz

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AYM’de raportör takımı açılmasını oybirliğiyle iptal eden mahkemenin kararında, raportör ataması işlemenin yürütmeye ilişkin bir yetki olmadığına işaret edildi.

AYM’nin Anayasa’da “Yargı” başlığı altında “Yüksek Mahkemeler” kısmında yer aldığı anımsatılan kararda, AYM’nin yapısının da kanunla düzenlendiğine işaret edildi. Bu Kanun’da “raportörlerin” kimlerden atanacağı ve vazifelerinin ne olduğunun düzenlendiği anlatılan kararda, “Bu prestijle Anayasa’nın AYM’nin misyon ve yetkileri ile işleyişine ait karar ve prensipleri birlikte değerlendirildiğinde raportörlerin yargı yetkisini kullanan kamu görevlilerinden olduğunun kabulü gerekir” denildi.

Kadrolar yargı yetkisini direkt ilgilendirir

Yargı yetkisini kullanan kamu vazifelilerinin takımlarının ihdası ve iptali konusunun, yargı yetkisinin kullanılmasını direkt etkileyebileceği vurgulanan kararda, bunun sadece yürütme yetkisine ait bir mevzu olduğunun söylenemeyeceği kaydedildi.

Kararda, “Dolayısıyla bu hususun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmesi mümkün değildir. AYM’nin yargı yetkisini kullanan kamu görevlilerinden olan raportör takımlarının ihdasını öngören kuralda, Anayasa’nın 104. Unsurunun 17. fıkrasının birinci cümlesine karşıt formda düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır” değerlendirmesi yapıldı. İptal kararı, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.