Erdoğan'ın Sivas mahkumu affı Danıştay'a taşındı

Erdoğan’ın Sivas mahkumu affı Danıştay’a taşındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “sürekli hastalık” gerekçesiyle Sivas katliamı davası mahkumu Hayrettin Gül’ün cezasını kaldırmasına ait kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’da dava açıldı.

Madımak Oteli’nde katledilen halk ozanı Hasret Gültekin’in eşi Kâfi Gültekin ismine yapılan müracaatta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın insanlığa karşı kabahatlerde af yetkisini kullanamayacağı, bunun memleketler arası kontrat ve protokollere karşıt olduğu vurgulandı. Dilekçede, “Bu af, Sivas Madımak Katliamı gibisi insanlığa karşı hataların her an tekrar icra edilebilme şartlarının ne yazık ki hala ve yaygın olarak bulunduğu toplumsal yapıda, şeriat odaklarını cesaretlendirecek bir sonuç yaratacaktır” ikazında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Sivas katliamından ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezasına çarptırılan ve 20 yıldır cezaevinde olan Hayrettin Gül’ün cezasını “sürekli hastalık” gerekçesiyle kaldırmıştı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Hasret Gültekin’in eşi Kâfi Gültekin, kelam konusu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay 10. Daire’de dava açtı.

Sivas davası avukatlarından Şenal Sarıhan ve Hasan Cem Yılmaz imzalı dilekçede, Hayrettin Gül’ün affına ait Cumhurbaşkanı kararının neden, bahis, hedef ve yetki istikametlerinden Anayasa’ya, hukuk devleti hedef ve uygulamalarına, kamu nizamın sağlanması ve hata işlenmesinin önlenmesi hedeflerine, Avrupa İnsan Hakları Kontratı kararlarına ve taraf olduğumuz insanlığa karşı cürümlere ait milletlerarası mukavele ve protokollerine karşıtlık oluşturduğu vurgulandı.

Dilekçede, kararın toplumsal alanda infial oluşmasına, hukuk güvenliği ve adalet hissinin zedelenmesine, toplumun muhakkak bölümlerinde ayrımcılık ve ötekileştirilme his ve algısının yerleşmesi ve derinleşmesine, toplumda birlik ve eşitlik hissinin parçalanmasına neden olacağı ihtarında bulunuldu.

‘İnsanlığa karşı kabahatlerde af yetkisini kullanamaz’

Cumhurbaşkanının af yetkisini kullanmama tarafından takdir yetkisine sahip olduğu belirtilen dilekçede, “Ancak mahkuma atılı cürüm tarafından ortada insanlığa karşı işlenmiş bir hata vardır. Bu tıp hatalarda Cumhurbaşkanı sıfatı, yetkinin Anayasa’da tanımlanmış olması, Anayasa’nın 90. Hususu ve bahse ait Memleketler arası mukaveleler ışığında af yetkisi kullanılmasına müsaade vermeyecektir” denildi.

İnsanlığa karşı kabahat vurgusu

Doğal olarak bu yetkinin, “affın getireceği kamu yararının” kıymetlendirilmesi gerektiği tabir edilen kararda, şu kıymetlendirme yapıldı:

“Af, genel olarak, toplumdaki barış ve adalet hislerinin tatminine yönelik bir süreçtir ve toplumsal barışı hedefler. 35 insanın yakılarak öldürülmesi olayının failinin Cumhurbaşkanı iradesi ile gerçekleşmiş olması büyük bir infial yaratmıştır. ‘Af’ süreci, temel olarak isimli ve idari alanda geçmiş yanılgıların onarılması ve ülke vicdanının rahatlatılması ve verilen kararlar ya da yapılan süreçler nedeni ile ortaya çıkan ayrışmanın ve öfkenin bastırılması emelini taşır. Öteki bir deyişle maksat barışın sağlanmasıdır.”

‘Çocukları yakan bir sanık’

Dilekçede, Hayrettin Gül’ün, bir kültür aktifliği için Sivas’a gelmiş genç- yaşlı insanları şer’i bir tertip kurulması gayesi ile yakarak katletmiş sanıklardan biri olduğuna işaret edildi. Yakılanların ortasında 12’sindeki Koray Kaya, 14’ündeki Menekşe Kaya’nın bulunduğuna işaret edilen dilekçede, şöyle devam edildi:

“Bunlar çocuktur. 65’indeki Asım Bezirci, Asaf Koçak üzere Metin Altıok, Behçet Aysan, Nesimi Çimen üzere bedelli sanatkarlar, , şimdi öğrenci ya da yeni mezun, filiz üzere onlarca genç vardır. 46 insanımızda kendi uğraşları ile ağır yaralı ya da sağlam lakin ömürleri boyunca unutmayacakları ağır bir travma ile kurtulmayı başarmışlardır.”

‘Yakın yakın diye bağırdı’

Dilekçede, Hayrettin Gül’ün Madımak Oteli önünde araçların zıt çevrildiği bir sırada “yakın, yakın” diye bağırarak sanıkları yönlendirdiği, olayın asli faili olduğu vurgulandı. Dilekçede, Emniyet Amiri Sami Ece’nin Hayrettin Gül’ü teşhis ve duruşma tutanağındaki anlatımı ise şöyle özetlendi:

“Otele taş attı. Slogan atıyordu. Ayrıyeten ‘Yakın!’ diye bağırıyordu. Topluluğu otel önünden uzaklaştırmak için uğraş sarf ederken, ‘Siz Müslüman değil misiniz? Kafirleri niçin koruyorsunuz?’ diye bize bağırdı. Ben onu itekledim. Bu sefer ‘Bunkar kafir!’ diye topluluğa seslendi. Halkı polise karşı kışkırtmaya başladı.”

Dilekçede, Cumhurbaşkanı’nın af kararının adaleti bütünüyle ihlal eden bir süreç olduğu belirtildi. Kararda, “Sivas Katliamı faillerinden birinin çıkarı ile adaletin gerçekleşmesi, bir daha o denli katliamların yaşanmayacağına ait toplumsal inanç ve güvenlik hissinin oluşması bağlamında mağdurların ve tüm toplumun çıkarı ortasında, failin çıkarını üstün tutan, toplumsal hayatın çerçevesini oluşturan ‘ahlaki ölçüyü’ yani adaleti bozan, hukuka ve hukuk devleti prensibine alışılmamış bir işlemdir” denildi.

Dilekçede, bu kararın Cumhurbaşkanı’nın misyon tarifine ve yeminine terslik oluşturduğu belirtilerek şu ihtarda bulunuldu:

“Bu af, Sivas Madımak Katliamı gibisi insanlığa karşı cürümlerin her an tekrar icra edilebilme şartlarının ne yazık ki hala ve yaygın olarak bulunduğu toplumsal yapıda, şeriat odaklarını cesaretlendirecek bir sonuç yaratacaktır. Böylesi teşebbüslerin yaratacağı kaygı ve güvensizlik, şahısların yaşama hakkını, kişi özgürlüğü ve güvenliğini, maddi ve manevi varlığının korunmasını ve geliştirilmesini, toplumun huzur, refah ve adalet içinde yaşatılması şartlarını ortadan kaldıracaktır. Belirli toplumsal kısımların kendilerini daima tehdit altında, devlet muhafazasının ve hukuk güvenliği alanının dışında duyumsamalarına yol açacaktır.”