İkili vatandaşlık: Adalet Divanı'nda Almanya lehinde görüş

İkili vatandaşlık: Adalet Divanı’nda Almanya lehinde görüş

Avrupa Birliği’nin (AB) yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Almanya’daki Türkiye kökenlileri yakından ilgilendirebilecek bir görüş bildirdi.

Dava, 1970’li ve 1990’lı yıllar ortasında Türkiye’den Almanya’ya geldikten sonra Alman vatandaşlığına geçen, lakin daha sonra ikinci vatandaşlık olarak yine Türk vatandaşlığı alan beş kişinin başlattığı hukuksal süreç sonucunda Avrupa Adalet Divanı’na taşınmıştı.

Söz konusu bireyler, tekrar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmelerinin akabinde Alman vatandaşlıkları federal yetkililerce iptal edildiği için Düsseldorf İdari Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Düsseldorf’taki mahkeme ise Lüksemburg merkezli Avrupa Adalet Divanı’na Almanya’nın bu uygulamasının AB kanunlarıyla bağdaşıp bağdaşmadığını sordu. Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Maciej Szpunar’ın mütalaası Almanya’nın lehine oldu.

Başsavcı Szpunar, bir AB ülkesinin, AB dışındaki bir ülkenin vatandaşlığına istekli olarak geçen bir kişinin vatandaşlığını iptal edebileceği istikametinde görüş belirtti.

Başsavcı, bu türlü bir durumda yetkililerin ilgili şahısları atacakları adımın sonuçları konusunda evvelden bilgilendirmelerinin kaide olduğunu söz etti.

Başsavcı ayrıyeten, Avrupa Birliği ülkesinin vatandaşlığını alan kişinin birtakım şartlarda mevcut vatandaşlığından vazgeçmek zorunda olmaması ve ikili vatandaşlık hakkına sahip olabilmesi gerektiğini belirtti. Alman vatandaşlık yasası belirli durumlarda ikili vatandaşlığa imkân tanıyor.

Bağlayıcı değil

Başsavcı’nın sonuncu görüşü, bir karar değil, yalnızca kıymetlendirme niteliği taşıyor.

Adalet Divanı’nın Düsseldorf’taki mahkemenin soruları hakkında ne karar vereceği şimdi bilinmiyor. Lakin Avrupa Adalet Divanı yargıçları çoklukla kararlarını başsavcıların görüşleri doğrultusunda oluşturuyor.

Almanya’da şu an ikili vatandaşlık yalnızca, vatandaşlıktan çıkmaya müsaade vermeyen bir ülkenin vatandaşı olunması ya da ilgili kişinin bir öbür AB ülkesi vatandaşı olması üzere durumlarda mümkün kılınıyor. Fakat Alman hükümetinin hayata geçirmeyi planladığı yeni vatandaşlık yasası, ikili vatandaşlığa müsaade veriyor.

DW,AFP/CÖ,EC

DW Türkçe’ye manisiz nasıl erişebilirim?