Mehmet Ağar'a beraat münasebeti açıklandı: Masumiyet karinesi

Mehmet Ağar’a beraat münasebeti açıklandı: Masumiyet karinesi

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 1990’lı yıllarda işlenen 10 faili meçhul cinayeti bahis alan davada ortalarında Mehmet Ağar’ın da bulunduğu 17 sanığa verilen beraat kararının münasebetini açıkladı.

Davanın açılmasına neden olan eski Özel Harekât Polisi Ayhan Çarkın’ın anlatımlarının “çelişkili” olduğu öne sürülen kararda, “masumiyet karinesi” gözetilerek, “şüpheden sanık yararlanır” kuralından sanıkların yararlanacağı savunuldu. Bu kurala nazaran, somut kanıt yoksa hata kuşkusu sanık lehine yorumlanıyor.

Kararda, “Her ne kadar sanık Ayhan Çarkın’ın beyanları ortasında somut gerçekle uyuşan konular mevcut ise de; sanığın, olayın üzerinden 18 yıl geçtikten sonra yaptığı açıklamaların, gerek soruşturma evrakından ve gerekse basın-yayın organlarında yer alan haberlerden öğrenilip tabire dönüştürülmesi mümkün görülmekle; sanığın bu beyanları sanıkların mahkûmiyeti için kâfi görülmemiştir” denildi.

Beraat kararı Mayıs ayında verilmişti

1993-1996 yılları ortasında Ankara ve etraf vilayetlerde “Susurluk çetesi” tarafından işlendiği argümanıyla açılan davada 26 Mayıs 2023 tarihinde ortalarında eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, emekli Yarbay, eski MİT vazifelisi Korkut Eken, Özel Harekât Daire Lideri İbrahim Şahin’in bulunduğu 17 sanık beraat etmişti. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, “Ankara JİTEM davası” olarak da anılan faili meçhul cinayetler davasında verdiği beraat kararının münasebetini Çarşamba günü tamamladı. 318 sayfalık gerekçeli kararda, soruşturmanın eski Özel Harekât Polisi Ayhan Çarkın’ın, olayın üzerinden 18 yıl geçtikten sonra yaptığı açıklamalar üzerine başlatıldığı anımsatıldı.

Ayhan Çarkın sözlerinin bir kısmında olaya dâhil olmadığını, olayı Ahmet Demirel’den duyduğunu söylerken, bir kısım tabirlerinde ise maktul alındıktan sonra 4-5 otomobil maktulün içinde bulunduğu aracı takip ettiklerini beyan ettiği anlatıldı. Kararda, “Diğer bir sözünde ise maktulün infazı sırasında bulunmadığını, silah sesini duyduğunu, kendileri giderken infazın bitmiş olduğunu tabir etmiştir. Ayrıyeten sanık yer gösterme sürecinde de; maktulün infaz edildiği yeri görevlilere gerçek olarak gösterememiştir” denildi.

Yargılananlar ortasında eski MİT vazifelisi Korkut Eken de bulunuyorduFotoğraf: DHA

‘Ayhan Çarkın’ın beyanlarına kuşkuyla yaklaşıldı’

Gerek evrelerde alınan tabirleri ortasındaki açık çelişkiler ve gerekse yer göstermeyi gerçek yapamaması nedeniyle sanığın beyanlarına kuşkuyla yaklaşıldığı savunulan kararda, şu kıymetlendirme yapıldı:

“Beyanda bulunan şahitlerin olay vakti araç hareketliliği görmekten öteye geçmeyen beyanlarının dışında olay anına ait ateşli silahla öldürülen maktulün nasıl ve ne formda kimler tarafından öldürüldüğüne ait görgüye dayalı şahit beyanları bulunmaması, maktulün öldürüldüğü silahların ele geçirilememesi ve aidiyetleri konusunda bir tespitin yapılamamış olması, uzmanlık raporuna nazaran olay yerinde ele geçen 9 mm çapında Parabellum tipi beş adet kovan, fişek ve mermi çekirdeklerinin iki başka tabanca ile atıldıkları, faili meçhul olaylara ilişkin hata konusu kovanlarla yapılan karşılaştırmada ortalarında irtibat bulunmadığı tespit edilmesine karşın, bu silahlara ait envantere rastgele bir kayıt bulunmaması, her ne kadar katılan tarafça cinayetin Uzi marka silahla işlendiği ve bu silahların yalnızca emniyet teşkilatında bulunduğu ileri sürülmüşse de; evrakımızda yargılanan sanıkların bu silahları kullanıp atılı öldürme olayını gerçekleştirdikleri istikametinde kesin bir vicdani kanaate ulaşmanın mümkün olmadığı anlaşılmıştır.”

‘O mermiler Uzi dışında da kullanılabilir’

Bu silahlarla sanıklar ortasında irtibat kurmaya kâfi kanıt bulunmadığı belirtilen kararda, Emniyet Genel Müdürlüğü 2022 tarihli yazı karşılığına nazaran, Parabellum marka mermilerinin imal yılının 1902 olduğu, Uzi marka silahlarının imal yılının ise 1950 olduğu, bundan hareketle Parabellum marka mermilerinin Uzi marka tabanca dışındaki silahlarla da kullanılabildiği savunuldu. Kararda, “Bu prestijle olayda ele geçen kovan ve mermi çekirdeklerinin Uzi marka silah dışındaki silahlarla kullanılmasının da mümkün olduğu” argüman edildi.

‘İnandırıcı kanıt elde edilemedi’

Kararda, sanık Ayhan Çarkın’ın sonradan değiştirdiği ve etaplarda çelişkili ve belge muhteviyatı ile uyumlu olmayan beyanları dışında, sanıkların atılı hatası işlediğini gösterir her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı kanıt elde edilemediği kaydedildi.

‘Şüpheden sanık yararlanır’ kuralı uygulandı

Çarkın’ın yer gösterme sürecindeki beyanına nazaran cesedin bulunduğu yer ile sanığın tabirindeki yerin uyuşmadığı örneği verilen kararda, şu sonuca varıldı:

“Masumiyet karinesi gözetilerek, üstte ayrıntılı açıklandığı üzere kuşkudan sanık yararlanır kuralı uyarınca sanıkların başka farklı beraatine karar verilmiştir. Her ne kadar sanık Ayhan Çarkın’ın beyanları ortasında somut gerçekle uyuşan konular mevcut ise de; sanığın, olayın üzerinden 18 yıl geçtikten sonra yaptığı açıklamaların, gerek soruşturma belgesinden ve gerekse basın-yayın organlarında yer alan haberlerden öğrenilip söze dönüştürülmesi mümkün görülmekle; sanığın bu beyanları sanıkların mahkûmiyeti için kâfi görülmemiştir.”

Mehmet Ağar’ın da ortalarında bulunduğu sanıklar, daha evvel de beraat etmiş, lakin karar Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Bu kararın akabinde Abdulmecit Baskın, Behcet Cantürk, Yusuf Ekinci, Feyzi Aslan, Salih Aslan, Namık Erdoğan, Hacı Karay, Adnan Yıldırım, Medet Serhat ve Faik Candan cinayetleri tarafından dava yine başlamıştı.

DW Türkçe’ye VPN ile nasıl erişebilirim?