Rusya'da cinsiyet değiştirme yasağı yürürlüğe girdi

Rusya’da cinsiyet değiştirme yasağı yürürlüğe girdi

Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin, ülkede cinsiyet değiştirme operasyonları ve bu emele yönelik hormon tedavilerini yasaklayan maddeyi imzalayarak yürürlüğe soktu.

Parlamentonun alt kanadı Duma’da 14 Temmuz’da oy birliğiyle kabul edilen yasa, biyolojik cinsiyetinden farklı bir cinsel kimliğe sahip bireylerin tıbbi yardıma erişimini engellemesi ve kendi mukadderatını tayin hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle tabip ve insan hakları savunucularının tenkitlerine maksat oluyor.

Yasayla cinsiyet değiştirme operasyonlarının yanı sıra hormon tedavisi de yasaklanırken cinsiyet değiştirdikten sonra evlenenlerin evlilikleri de iptal ediliyor. Cinsel organlardaki gelişim bozuklukları nedeniyle gerekli ameliyatlar ise yapılmaya devam edilebilecek.

Yasaya öncülük edenler, kanunla “Batılı ideolojiler”e karşı gayrette kültürel gelenekleri ve aile pahalarını savunmayı amaçladıklarına vurgu yapmıştı. Klasik aile hayatını savunan Putin de evliliğin yalnızca bayan ile erkek ortasında olabileceğini anayasayla garanti altına aldırmıştı. Rus Ortodoks Kilisesi de farklı cinsel kimlikleri Batı’nın liberal ideolojisinin yansıması olarak nitelendirerek karşı çıkıyor.

dpa / BK,ET

DW Türkçe’ye VPN ile nasıl manisiz ulaşabilirim?