Almanya'da devlete duyulan itimat sarsılıyor

Almanya’da devlete duyulan itimat sarsılıyor

Almanya’da korona pandemisi devrinde devletin misyonlarını yerine getirdiğine duyulan inanç geçen yıllar içinde azaldı.

Alman Memurlar Birliği (dbb) tarafından Forsa araştırma şirketine yaptırılan bir kamuoyu araştırmasına nazaran, ankete katılanların yalnızca yüzde 27’si devletin vazifelerini yerine getirebilecek durumda olduğu görüşünü lisana getirdi. Bu oran geçen yıldan bu yana yüzde 2 dolayında azaldı.

Araştırmaya katılanların yüzde 69’u ise devletin misyonlarının üstesinden gelmekte zorlandığını belirtti. Bu oran da geçen yıldan bu yana yüzde 3 dolayında azaldı. 2020 yılında ise bu görüşü beyan edenlerin oranı yalnızca yüzde 40’tı.

Alman Memurlar Birliği’nin verdiği bilgilere nazaran, araştırmaya katılanların birçok toplumsal adaletin sürdürülmesi, altyapının uygunlaştırılması ve iklimin korunmasını devletin en kıymetli vazifeleri olarak görüyor. Lakin bu hususta da ülkenin doğusu ile batısı ortasında farklar bulunuyor.

Almanya’nın batısında iklimin korunması, göçle ilgili sıkıntılar ve Ukrayna’nın desteklenmesi öncelikler ortasında değerlendirilirkendoğu eyaletlerindeise halkın enflasyona bağlı olarak ortaya çıkan maddi yüklerden korunması, toplumsal eşitlik ve kent ile kırsal kesim ortasındaki farkların giderilmesi devletin öncelikli vazifeleri ortasında görülüyor.

“Toplumdaki gerilim düzeyi yükseliyor”

Sonuçların “alarm verici” olduğunu belirten dbb Lideri Ulrich Silberbach, bilhassa “toplumda giderek derinleşen kutuplaşmanın” kaygı verici olduğunu söyledi. Silberbach, “Doğu ile Batı, fakir ile varlıklı ortasındaki uçurum eğitim durumuna nazaran giderek derinleşiyor ve buna bağlı olarak toplumdaki gerilim düzeyi de yükseliyor” dedi.

Kamu çalışanlarına yönelik saldırgan tavrın arttığına işaret eden Silberbach, ankete katılanların yüzde 54’ünün hakarete, tehdide maruz kaldığını hatta hücuma uğradığını söylediğine dikkat çekti.

Polis Sendikası (GdP) da toplumdaki genel agresifliğe işaret ederek, polis memurlarının güvenliğinin sağlanmasına yatırım yapılmasını talep etti.

dpa,AFP/BÖ,JD

DW Türkçe’ye VPN ile nasıl erişebilirim?