Almanya'da gençler geleceğe optimist bakıyor

Almanya’da gençler geleceğe optimist bakıyor

Almanya’da Bertelsmann Vakfı tarafından Ipsos kamuoyu araştırma şirketine yaptırılan “Almanya’nın genç jenerasyonunun görüşleri ve endişeleri” isimli araştırma gençlerin bir yıl öncesine kıyasla geleceğe daha optimist baktığını ortaya koydu.

Bertelsmann Vakfı Liz Mohn Merkezi’nin yürüttüğü araştırmaya nazaran, gençlerin yüzde 52’si üç yıl içinde bugünküne kıyasla daha âlâ bir durumda olacağına inanıyor. Bu oran, bir yıl evvel yüzde 43 dolayındaydı.

Gençlerin yalnızca yüzde 6’sı ise gelecekte durumunun kötüleşeceğinidüşünüyor. Araştırmada görüşü sorulan 500 çocuk ve gencin beşte biri Almanya’nın geleceğini de düzgün gördüğünü belirtiyor. Lakin görüşüne başvurulanların yüzde 38’i ise ülkenin gidişatından telaş duyduğunu belirtiyor ve üç yıl sonra Almanya’nın durumunun bugünkünden daha berbat olacağına inanıyor.

Üçte ikisi siyasete ilgi duymuyor

Gençlerin yüzde 85’i kendileri için “sorumluluk almanın” çok değerli olduğunu belirtirken yüzde 73’ü ise topluma bir katkı sunmak istediğini belirtiyor. Lakin araştırmaya nazaran siyasi olarak etkin olmak ise gençler için büyük bir değer arz etmiyor. Gençlerin yalnızca yüzde 20’si bunu “oldukça önemli” ve “çok önemli” halinde kıymetlendiriyor. Görüşü sorulan gençlerin üçte ikisi ise siyasete ilgi duymadığını belirtiyor.

Bertelsmann Vakfı’na bağlı Liz Mohn Merkezi’nin yöneticisi Jörg Habich, “Siyasi partiler, çocuklar ve gençlerin siyasete ilgi duymalarını sağlamak için cazip şartları oluşturma zaruriliği ile karşı karşıya” biçiminde konuşuyor. Demokrasinin mevcudiyetinin “olağan” bir durum olmadığını belirten Habich, gençlerin siyaseten iştirakini sağlamak için cazip seçeneklere muhtaçlık duyduğunu belirtiyor.

Gençler iklim değişikliği üzere bahislerin siyasetçiler tarafından ciddiye alınmadığı görüşündeFotoğraf: JONAS GEHRING/aal/IMAGO

Düşük eğitimlilerde demokrasiye takviye azalıyor

Araştırmaya nazaran, gençlerin demokrasiye bakışı eğitim düzeyine nazaran değişiklik gösteriyor. Yüksek eğitimli bölümün yüzde 77’si demokrasiyi “iyi bir idare biçimi” olarak değerlendirirken, orta eğitimlilerin yalnızca yüzde 55’i demokrasiyi düzgün bulduğunu söz ediyor. Düşük eğitimlilerde ise bu oran yüzde 40’a kadar düşüyor. Araştırmada, “Demokrasi bu kümede takviyesini giderek yitiriyor” saptaması dikkat çekiyor.

Araştırmaya katılan gençlerin birçok siyasetçilerin kendi görüşlerine gereğince kıymet vermediğini belirtiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 64’ü siyasetçilerin gençlerin görüşlerini gereğince ciddiye almadığını tabir ederken, yarısı ise iklim değişikliğinin gereğince ciddiye almadığını tabir ediyor.

Her iki bireyden biri ise yaşlı kuşağın siyaset üzerinde çok fazla tesiri olduğunu belirtiyor.

Reuters,AFP/BÖ,JD

DW Türkçe’ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?