Kıbrıs: Avrupa Kurulu'ndan Türkiye'ye tazminat uyarısı

Kıbrıs: Avrupa Kurulu’ndan Türkiye’ye tazminat uyarısı

Avrupa Kurulu, Kıbrıslı Rumların Ada’nın kuzeyinde kalan mülkleri için açtıkları davalarda kazandığı tazminatı ödemeyen Türkiye’yi uyardı. 1974 öncesi periyotta Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan ve Ada’nın bölünmesi sonrasında mülkleri Kuzey’de kalan Rumlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gitmiş, 2006-2011 devrinde sonuçlanan 33 davada Türkiye toplam 40 milyon euro tazminata mahkum edilmişti. Avrupa Kurulu datalarına nazaran ortadan geçen vakitte eklenen faizlerle tazminat ölçüsü 60 milyon euroya çıktı.

AİHM kararlarının icrasını denetleyen Avrupa Kurulu Bakanlar Komitesi toplantısında, Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Mukavelesi’nin (AİHS) 46’ncı hususundaki “Yüksek Kontratçı Taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkeme’nin verdiği katılaşmış kararlara uymayı taahhüt ederler” cümlesine atıfta bulunularak Türkiye’den yükümlülüklerini yerine getirmesi istendi.

“Türkiye’nin milletlerarası yükümlülükleriyle bağdaşmıyor”

Bu mevzuda daha evvel çıkarılan kararlar ve gerek Komite Lideri gerekse Avrupa Kurulu Genel Sekreteri’nin Türk Dışişleri Bakanlarına 2009, 2014 ve 2016 yıllarında gönderdikleri mektuplara karşın Türk makamlarının tazminat yükümlülüğünü yerine getirmemesinden büyük keder duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, bir evvelki Bakanlar Komitesi kararına atıfta bulunularak, Türkiye’nin reddedici halini sürdürmesinin gerek Avrupa Kurulu üyesi gerekse AİHS Yüksek Kontratçı Taraf olarak Türkiye’nin memleketler arası yükümlülükleriyle bağdaşmadığı kaydedildi.

Bakanlar Komitesi kararında Türkiye’nin AİHS’nin 46’ncı unsurundaki AİHM kararlarına uyma yükümlülüğünü şartsız bir halde yerine getirerek tazminat cezalarını gecikmeksizin faiziyle birlikte ödemesi talep edildi. Bahsin gelecek yıl Eylül ayında yapılacak Bakanlar Komitesinde tekrar ele alınmasına karar verildi.

DW,KNA/BK,EC