RTÜK protestosunda 10 gözaltı

RTÜK protestosunda 10 gözaltı

İzmir’de Radyo Televizyon Üst Konseyi’ni (RTÜK) protesto etmek isteyen bir kümeye müdahale eden polis on kişiyi gözaltına aldı. RTÜK, İstanbul Aile Vakfı tarafından yapılması planlanan “LGBT propagandasına dur” toplantısına dair duyurunun televizyon kanallarında kamu spotu olarak yayınlanması kararı almış, İzmir Valiliği, kararı protesto gösterisine yasak getirmişti.

İzmir Valiliği tarafından bahisle ilgili yapılan açıklamada, “LGBTİ Fobik Devlet Organlarına Karşı Ses Çıkarıyoruz!” ismi altında LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) oluşumları tarafından etkinlikler gerçekleştirmek istenildiği anlaşılmaktadır. Genel ahlaka karşı bir ekip tavır ve davranışlar içeren bu tıp aktifliklerin toplumun yansısına yol açması, radikal görüşlere sahip kimi kişi ve kümeler tarafından da yapılması istenen etkinliklere karşı reaksiyon gösterilmesi muhtemeldir” denildi.

“Yapılmak istenen aktifliklerin her türlü provokasyona ve aksiyona açık olduğu ve toplumda farklı görüşteki kümelerin bir ortaya gelerek çıkarılması beklenen olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği” öne sürülen Valilik açıklamasında, “Özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dâhil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sıhhatin ve genel ahlakın, oburlarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceğinin değerlendirildiği” lisana getirildi.

İzmir Valiliği, “Bu nedenle, kamu iyiliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, kabahat işlenmesinin önlenmesi, genel sıhhatin, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla”, protesto aksiyonunun yasaklandığını duyurdu.

ANKA / ET,BK